Waarom

“Waarom een Kinderband ?” Die vraag is natuurlijk makkelijk te beantwoorden: “Omdat het spelen voor kinderen het leukste is dat er bestaat!” De Kinderband wil kinderen in beweging brengen. Kinderen laten dansen en zingen ! Maar naast het feit dat het leuk is om voor kinderen te spelen, heeft de Kinderband ook haar gedachten over kinderen en muziek:

Zingen met kinderen
Bij het schrijven van een lied voor kinderen, wordt er met de volgende zaken rekening gehouden:
Het lied moet aansluiten bij de belevingswereld van het kind.
Het lied mag geen te hoge of lage noten bevatten.
Een kinderstem moet nog ontwikkelen.
Het belang van zingen met kinderen.

Liedjes zingen met kinderen kan uiteenlopende dingen betekenen, zoals: persoonlijke aandacht, iets samen doen met een groep, het uiten van emoties, luisteren naar elkaar, gehoord worden. De melodietjes van veel traditionele kinderliedjes zijn, in rustig tempo, voor kinderen al snel mee te zingen; dat geeft zelfvertrouwen. Simpele melodieën leggen de basis voor muzikaliteit en een goed muzikaal gehoor.

Liedjes zingen ondersteunt taalontwikkeling, taalvaardigheid en het vergroten van de woordenschat. Ritme, rijm, melodie en intonatie vormen de basis van taal. Het helpt om luister- en concentratievermogen te verhogen. Feiten in rijmpjes en liedjes worden vaak makkelijk onthouden (abc, tellen, seizoenen, enz.). De teksten stimuleren de fantasie. Bij muziek hoort bewegen: klappen of dansen (motorische ontwikkeling), een kringdansje of een spelletje (sociale ontwikkeling). Samen een liedje zingen zorgt voor een sterke verbinding binnen een groep. 

 

BOEK ONS !